GABIONI
Gabioni su zatvorene žičane košare koje se jednostavno popunjavaju kamenom ili nekim drugim dostupnim materijalom, te se osim za stabilizaciju tla, koriste i kao ukrasni ili ogradni element oko okućnica, vrtova i sl. Ovisno o želji investitora isporučuju se u dijelovima ili već prethodno složenim setovima, da bi se potom ispunjavali materijalom na samom gradilištu. Izrađeni su od čeličnih žica i zaštićeni kombinacijom cinka i aluminija što garantira njihovu dugovječnost.

Dolaze u visinama od po 50 ili 100 cm, dok su dostupne dužine između 100 i 500 cm.