VRATA

PJEŠAČKA VRATA
Plastificirana pješačka vrata sa ispunom panela ili ROBUSTA ispunom kvadratnih profila.

Dimenzije i boje: po narudžbi.
KLIZNA VRATA
Plastificirana klizna vrata sa ispunom panela ili ROBUSTA ispunom kvadratnih profila sa Omega vodilicom.

Dimenzije i boje: po narudžbi.
Automatika: po narudžbi.
DVOKRILNA VRATA
Plastificirana dvokrilna vrata sa ispunom panela ili ROBUSTA ispunom kvadratnih profila.

Dimenzije i boje: po narudžbi.
Automatika: po narudžbi.